Czytelnia                                                                                                       

                 

46-200 Kluczbork, ul. Miarki 2

tel. (77) 4182612,(77) 4182034                                                                                                                                     
e-mail: migbpkluczbork-czytelnia@wp.pl

Czynna:

 • poniedziałek – piątek: 800 – 1800
 • sobota: 900 - 1400

Działalność informacyjna:

 • udziela informacji indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych): bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych w oparciu o materiały własne, innych bibliotek oraz zasoby cyfrowe typu IBUK
 • udostępnia na miejscu wydawnictwa bibliograficzno-informacyjne; wydawnictwa, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego dotyczące Kluczborka i regionu

Księgozbiór:

 • literatura naukowa i popularnonaukowa,
 • bogaty wybór prasy i czasopism (bieżących i archiwalnych),
 • zbiory regionalne dotyczące Śląska Opolskiego i Ziemi Kluczborskiej,
 • zbiór dokumentów życia społecznego o tematyce regionalnej (druki ulotne typu foldery, ulotki, plakaty).

UWAGA: Wypożyczamy czasopisma do domu!

Usługi:

 • zajmuje się realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych
 • posiada 5 stanowisk komputerowym z bezpłatnym dostępem do Internetu. Istnieje także możliwość korzystania z łącza bezprzewodowego typu Wi-Fi
 • ksero
 • wydruki czarno-białe i kolorowe
 • skanowanie

W ramach Czytelni Internetowej oferujemy:

 • indywidualny instruktaż korzystania z komputera i Internetu,
 • skanowanie i wysyłanie pocztą mailową (na życzenie użytkownika) potrzebnych dokumentów,
 • pomoc w pisaniu w programie Libra Office, Word,
 • pomoc w kopiowaniu potrzebnych informacji z Internetu do programów tekstowych,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków elektronicznych (np. o dopłaty rolnicze, o zapomogę, o rentę inwalidzką), zgłoszeń do szkół ponadgimnazjalnych,
 • ksero, drukowanie, skanowanie.

Prowadzone bazy w formie elektronicznej:

 • Bibliografia Powiatu Kluczborskiego w oparciu o prasę lokalną,
 • kartoteka zagadnieniowa w oparciu o czasopisma bieżące,
 • dokumenty życia społecznego w oparciu o druki ulotne (foldery, ulotki, plakaty),

Działalność kulturalno-oświatowa:

 • prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • oferuje wykłady i prelekcje na tematy wspomagające współczesną edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • prowadzi szkolenia komputerowe osób starszych pt„Internet – okno na świat”,
 • organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi Ziemi Kluczborskiej,
 • promuje lokalnych twórców,
 • zajmuje się organizacją wystaw.