Wypożyczenia międzybiblioteczne

inne usługi: Szkolenia komputerowe, Książka na telefon

    Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych, niedostępnych w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, z innych bibliotek w kraju.

    Nie sprowadza się dokumentów z bibliotek zamiejscowych jeśli znajdują się one w zbiorach MiGBP w Kluczborku. Z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać wszyscy czytelnicy zapisani do jednej z placówek MiGBP w Kluczborku. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w czytelni. Czytelnik pokrywa wszelkie koszty związane z otrzymaniem tych materiałów. Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność. Czas udostępnienia zamówionej pozycji określa biblioteka wypożyczająca.

    Zamówienie należy złożyć na miejscu w Czytelni biblioteki przy ul. Miarki 2, podając dokładny opis bibliograficzny książki lub czasopisma oraz swoje dane do kontaktu.

Koszt sprowadzenia jednej pozycji w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego - 12 zł.