O nas

    Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku działa nieprzerwanie od 1946 r., od 2001 pełni zadania biblioteki powiatowej. Jest samodzielną instytucją kultury.

    W bibliotece pracuje 16 pracowników merytorycznych oraz 2 pracowników administracji. Biblioteka prowadzi 11 filii bibliotecznych, 2 w mieście i 9 na wsi. MiGBP w Kluczborku udostępnia zbiory książkowe i audiowizualne. Tworzy Bibliografię Powiatu Kluczborskiego. Prowadzi bogatą działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Na koniec 2017 r. mieliśmy 116.953 książki, 13.180 j. ew. zbiorów audiowizualnych, 4.380 czytelników, którzy wypożyczyli 94.816 książek. MiGBP posiada stronę internetową (z katalogiem on-line) oraz profil na Facebook'u.

    W Wypożyczalni, Oddziale dla Dzieci i Filii w Bogacicy wypożyczanie odbywa się w sposób elektroniczny (system SOWA/MARC21). Dysponujemy kompletnym katalogiem komputerowym księgozbioru poszczególnych filii bibliotecznych. Baza komputerowa zbiorów audiowizualnych jest stopniowo uzupełniana.