O nas

    Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku działa nieprzerwanie od 1946 r., od 2001 pełni zadania biblioteki powiatowej. Jest samodzielną instytucją kultury.

    W bibliotece pracuje 16 pracowników merytorycznych oraz 3 pracowników administracji i obsługi. Biblioteka prowadzi 11 filii bibliotecznych, 2 w mieście i 9 na wsi. MiGBP w Kluczborku udostępnia zbiory książkowe i audiowizualne. Tworzy Bibliografię Powiatu Kluczborskiego. Prowadzi bogatą działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Na koniec 2016 r. mieliśmy 116.203 książki, 13.234 j. ew. zbiorów audiowizualnych, 4.604 czytelników (13 % mieszkańców gminy), którzy wypożyczyli 98.695 książek. MiGBP posiada stronę internetową (z katalogiem on-line) oraz profil na Facebook'u.

    W Wypożyczalni, Oddziale dla Dzieci i Filii w Bogacicy wypożyczanie odbywa się w sposób elektroniczny (system SOWA/MARC21). Dysponujemy kompletnym katalogiem komputerowym księgozbioru poszczególnych filii bibliotecznych. Baza komputerowa zbiorów audiowizualnych jest stopniowo uzupełniana.