Fundacja Orange – program „Orange dla bibliotek”

    Od 2010 r. uczestniczymy w programie Fundacji Orange „Orange dla bibliotek”.
Dotacja otrzymywana od Fundacji Orange jest przeznaczona na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze informacyjnym.

    2015 rok - dotacja od Fundacji Orange wyniosła 3.079,38 zł.
    2014 rok - dotacja od Fundacji Orange wyniosła 5.562,17 zł.
   
2013 rok - dotacja od Fundacji Orange wyniosła 7.128,33 zł.
   
2012 rok - dotacja od Fundacji Orange wyniosła 3.125,57 zł.
   
2011 rok - dotacja od Fundacji Orange wyniosła 4.628,44 zł.
   
2010 rok - dotacja od Fundacji Orange wyniosła 6.647,72 zł.