Program Rozwoju Bibliotek

    Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany  przez Global Libraries to przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Do trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zakwalifikowało się 151 bibliotek gminnych wraz z filiami (aplikowało 195 bibliotek). Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zajęła drugie miejsce w Polsce, a pierwsze w województwie opolskim. Zdobyła 116, 25 pkt (biblioteka, która zajęła pierwsze miejsce uzyskała 117 pkt).

    Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek każda Filia Biblioteczna Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku otrzymała 2 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy i listwę przeciwprzepięciową. Biblioteka główna otrzymała laptop, rzutnik z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy i listwę przeciwprzepięciową.

    Ogółem otrzymaliśmy 22 zestawy komputerowe, 1 laptop, 1 rzutnik z ekranem, 12 urządzeń wielofunkcyjnych, 12 aparatów cyfrowych, 12 listw przeciwprzepięciowych. Wartość sprzętu i oprogramowania - 246.323,25 zł.

 

Biblioteka bierze udział
w Programie Rozwoju Bibliotek