Program Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

    Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Stosując się do zapisów regulaminu Programu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku w latach 2012 - 2014 przeznaczyła 1/3 dotacji na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży.
    Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwości systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów),a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

 

2018r.

Biblioteka pozyskała 22 972 zł na zakup nowości wydawniczych.

Za otrzymaną dotację zakupiono 1.271 woluminów.

 

2017r.

Biblioteka pozyskała 23 420 zł na zakup nowości wydawniczych.

Za otrzymaną dotację zakupiono 1.213 woluminów.

 

2016r.

Biblioteka pozyskała 24 150 zł na zakup nowości wydawniczych.

Za otrzymaną dotację zakupiono 1.172 woluminy.

2015r.

Biblioteka pozyskała 24 460 zł na zakup nowości wydawniczych.

Za otrzymaną dotację zakupiono 1.248 woluminów i 23 jednostki inwentarzowe zbiorów audiowizualnych.

2014r.

Biblioteka pozyskała 20 250 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 986 woluminów.

 

2013r.

Biblioteka pozyskała 21 110 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 1.098 woluminów i 3 jednostki inwentarzowe zbiorów audiowizualnych.

 

2012r.

Biblioteka pozyskała 21 160 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 1.223 woluminów.

 

2011r.

Biblioteka pozyskała 14 940 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 875 woluminów i 3 jednostki inwentarzowe zbiorów audiowizualnych.

 

2010r.

Biblioteka pozyskała 9 800 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 460 woluminów.

 

2009r.

Biblioteka pozyskała 9 016 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 575 woluminów.

 

2008r.

Biblioteka pozyskała 26 106 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 1.333 woluminów.

 

2007r.

Biblioteka pozyskała 27 908 zł na zakup nowości wydawniczych.
Za otrzymaną dotację zakupiono 1.855 woluminów.

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.