Struktura księgozbioru

Stan na dzień 31.12.2017r.

 Placówka  Aktualna struktura księgozbioru
 Ogółem  Literatura piękna dla dorosłych  Literatura piękna dla dzieci i młodzieży  Literatura popularnonaukowa
MiGBP Kluczbork  49.413  25.050  2.225  22.138
Oddział dla Dzieci  18.159  2.654  11.598  3.907
Filia nr 2 - Muzyczna  233  ---  ---  233
Filia nr 3  3.587  3.587  935  2.023
Bąków  3.898  1.917  1.323  658
Bogacica  8.844  2.849  3.895  2.100
Borkowice  5.058  1.162  2.660  1.236
Kujakowice  3.769  1.092  1.856  821
Kuniów  3.315  1.241  1.254  820
Ligota Dolna  3.498  1.366  1.423  709
Ligota Górna  6.136  2.665  2.069  1.402
Łowkowice  4.636  1.713  1.577  1.346
Smardy  3.103  1.150  1.315  638
OGÓŁEM  116.953  46.747  32.130  38.076