Struktura księgozbioru

Stan na dzień 31.12.2016r.

 Placówka  Aktualna struktura księgozbioru
 Ogółem  Literatura piękna dla dorosłych  Literatura piękna dla dzieci i młodzieży  Literatura popularnonaukowa
MiGBP Kluczbork  48.966  24.643  2.241  22.082
Oddział dla Dzieci  17.992  2.692  11.341  3.959
Filia nr 2 - Muzyczna  233  ---  ---  233
Filia nr 3  6.606  3.536  1.035  2.035
Bąków  3.900  1.889  1.337  674
Bogacica  8.605  2.727  3.818  2.060
Borkowice  4.915  1.078  2.624  1.213
Kujakowice  3.644  1.034  1.799  811
Kuniów  3.232  1.192  1.222  818
Ligota Dolna  3.441  1.333  1.400  708
Ligota Górna  6.047  2.614  2.036  1.397
Łowkowice  4.931  1.726  1.698  1.507
Smardy  3.345  1.188  1.472  685
OGÓŁEM  116.203  45.953  32.023  38.227