Struktura księgozbioru

Stan na dzień 31.12.2018r.

 Placówka  Aktualna struktura księgozbioru
 Ogółem

 Literatura piękna

dla dorosłych

 Literatura piękna

dla dzieci

i młodzieży

 Literatura popularnonaukowa
MiGBP Kluczbork  46.673  24.792  1.730  20.151
Oddział dla Dzieci  18.148  2.609  11.667  3.872
Filia nr 2 - Muzyczna  230  ---  ---  230
Filia nr 3 6.469  3.466  964  2.039
Bąków 4.011  1.993  1.347  671
Bogacica 9.049  2.962  3.945  2.142
Borkowice 5.194  1.219  2.699  1.276
Kujakowice 3.841  1.128  1.886  827
Kuniów 3.402  1.283  1.290  829
Ligota Dolna 3.563  1.397  1.453  713
Ligota Górna 6.235  2.737  2.090  1.408
Łowkowice 4.697  1.741  1.606  1.350
Smardy 3.185  1.189  1.348  648
OGÓŁEM 115.043  46.817  32.025  36.201