Miejska Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku oraz

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

zapraszają do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:

"Remont dachu Biblioteki przy ulicy Miarki 2 w Kluczborku"

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Zapytanie ofertowe 38
Wzór oferty 27
Wzór umowy 29
Projekt wykonawczy 33
Przedmiar robót 37
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 29
Zmiana terminu składania ofert 6