Historia kluczborskiej biblioteki rozpoczęła się we wrześniu 1946 roku, kiedy to na mocy „Dekretu o bibliotekach” zorganizowano Powiatową Bibliotekę w Kluczborku. W tym samym czasie swoją działalność rozpoczęła wypożyczalnia dla miasta Kluczborka, będąca zalążkiem Miejskiej Biblioteki. Oficjalnej rejestracji Powiatowej Biblioteki dokonała jej kierownik Helena Koczwańska w lutym 1948 roku.

W listopadzie 1954 roku nastąpiło połączenie obu bibliotek w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kluczborku, której nadano statut. Bibliotekę umieszczono w budynku Powiatowego Domu Kultury. Równocześnie powstawały biblioteki gromadzkie na terenie powiatu kluczborskiego.

W 1957 roku utworzono przy bibliotece Oddział dla Dzieci, a dziesięć lat później powstała filia biblioteczna przy Szpitalu Powiatowym.

W 1976 roku w związku z reformą administracyjną kraju i likwidacją powiatów zmianie uległa nazwa biblioteki – na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. W tym czasie biblioteka miała dziesięć filii na wsi i jedną w mieście.

Na początku lat 80 powstała Filia Nr 2 Muzyczna oraz Filia Nr 3, która objęła swoim zasięgiem mieszkańców nowego kluczborskiego osiedla. Lata 80 i 90 to okres przeprowadzek placówek bibliotecznych. Równocześnie rozwija się działalność czytelnicza, informacyjno-bibliograficzna, kulturalno-oświatowa.

W 1990 r. biblioteka wraz z filiami zostaje przejęta przez samorząd gminny. W roku 2000 rozpoczęto komputeryzację biblioteki w systemie SOWA. Od 8 marca 2005 r. na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Kluczbork biblioteka pełni zadani biblioteki powiatowej. W 2006 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia Nr 2 muzyczna oraz administracja biblioteki przeprowadzają się do budynku przy ul. Miarki 2. W 2008 r. zakończono proces automatyzacji biblioteki centralnej.

Aktualnie katalog on-line obejmuje cały księgozbiór MiGBP razem z filiami. W ten sposób kluczborska biblioteka jest pierwszą biblioteką w powiecie kluczborskim, która ma kompletny katalog internetowy księgozbioru. Dostępna on-line jest także Bibliografia Powiatu Kluczborskiego, którą tworzymy w oparciu o czasopisma lokalne w ramach realizacji zadań biblioteki powiatowej.

W 2013 roku biblioteka uczestniczyła w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Obecnie w skład MiGBP wchodzi biblioteka stopnia podstawowego (Wypożyczalnia i Czytelni, Oddział dla Dzieci i Młodzieży) oraz sześć filii bibliotecznych: Filia Nr 3 w Kluczborku i filie na terenie Gminy Kluczbork (Bąków, Bogacica, Borkowice, Kuniów, Ligota Górna).

Biblioteka udostępnia książki tradycyjne i audiobooki, zbiory audiowizualne (filmy, muzyka) i czasopisma. Tworzy Bibliografię Powiatu Kluczborskiego.

Rocznie kupowanych jest ponad trzy tysiące książek, a około tysiąca pozyskujemy z darów. Czytelnikom zapewniamy bezpłatny dostęp do czytelni internetowej IBUK Libra oraz do portalu ACADEMICA.

Oprócz działalności podstawowej MiGBP w Kluczborku prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i promocyjną. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne, prowadzone przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnię i Filie Biblioteczne. Oferta edukacyjna obejmuje dzieci przedszkolne i uczniów wszystkich typów szkół. W bibliotece odbywają się wykłady i prelekcje na różne tematy.

W ramach działalności kulturalnej biblioteka zaprasza na spotkania autorskie, wystawy, spotkania okolicznościowe. Twórcy lokalni – poeci, artyści plastycy w bibliotece mają możliwość prezentowania swojej twórczości i trafiania do szerokiego grona odbiorców.

Od 2007 roku w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, dzięki czemu odbywają się spotkania ze znanymi pisarzami, a biblioteka wzbogaca swoje zbiory książkowe.

Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje i programy promujące czytelnictwo – Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Odjazdowy Bibliotekarz, Mała Książka – Wielki Człowiek. Promuje swoją działalność poprzez stronę internetową (www.biblioteka.kluczbork.pl) oraz profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, ze szkołami, przedszkolami, innymi bibliotekami, stowarzyszeniami, radami sołeckimi, firmami lokalnymi i prasą lokalną.

MiGBP w Kluczborku korzysta z możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Infrastruktura Bibliotek, Fundacja Lotto, Fundacja Orlen, Cedrob, sponsorzy lokalni.

Dyrektorzy Biblioteki:

Helena Koczwańska (1946 - 1949) (Biblioteka Powiatowa)

Wanda Srokowska (1949 - 1954) (Biblioteka Miejska)

Ignacy Trawiński (1949 - 1962) (od 1954 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Ryszard Gulanowski (1963 - 1964) (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Ryszard Gajewski (1964 - 1968) (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Genowefa Wasilewska (1968 - 1976) (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)

Henryk Ostrowski (1976 - 1983) (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna)

Agata Zaremba (1983 - 2003) (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna)

Maria Filecka (2003 - 2018) (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna)

Krystyna Pychyńska (od 2018) (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna)