Książki

Zbiory audiowizualne

  • muzyka,
  • filmy, w tym ekranizacje lektur

Czasopisma dostępne w Czytelni:

  1. Biblioteka Publiczna
  2. Gazeta Wyborcza
  3. Newsweek
  4. Nowa Trybuna Opolska
  5. Przegląd
  6. Super Express
  7. Świat Kobiety