Program działania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluczborku na lata 2019 - 2026

 

1. Misja

Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Kluczborka i powiatu kluczborskiego z wykorzystaniem zbiorów książkowych i nieksiążkowych, dostosowanych do wymagań zróżnicowanych grup społecznych. Równie ważne jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, wspieranie integracji społeczności lokalnej, budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz ochrona i promowanie dorobku kulturowego regionu.

2. Wizja

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zapewnia nieograniczony dostęp do informacji, wiedzy oraz treści kultury, jest otwarta na innowacyjne sposoby działania, współpracuje z miejscowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. To miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców, to niezbędna w otoczeniu instytucja. Pracownicy Biblioteki są osobami życzliwymi, stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe. Zapewniają profesjonalny poziom świadczonych usług, służąc pomocą każdemu czytelnikowi i użytkownikowi, starają się, aby oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione.

3. Cele

  1. Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu kultury, edukacji i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej.
  2. Wypromowanie pozytywnego wizerunku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.
  3. Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty MiGBP w Kluczborku poprzez:
    1. badanie potrzeb mieszkańców Kluczborka i powiatu kluczborskiego,
    2. promocję w Internecie – strona www i mediach społecznościowych,
    3. nawiązywanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.
ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Skan oryginalnego programu działania 1089