Korzystanie z komputera i Internetu Bezpłatne Czytelnia
Filie Biblioteczne
Korzystanie z komputera i Internetu WiFi Bezpłatne Czytelnia
Ksero Płatne Czytelnia
Filie Biblioteczne
Wydruki komputerowe Płatne Czytelnia
Filie Biblioteczne
Skanowanie do pliku (tekst, grafika) format A4 Płatne Czytelnia
Filie Biblioteczne

 

Książka na telefon

Z usługi mogą korzystać osoby niepełnosprawne ruchowo oraz osoby starsze samotne miasta Kluczborka. W ramach usługi "Książka na telefon" można korzystać z książek i czasopism. Usługa ta nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego, podręczników akademickich oraz czasopism bieżących.

Pracownicy Wypożyczalni dla Dorosłych lub Czytelni dostarczają książki lub czasopisma w ostatnim tygodniu danego miesiąca kalendarzowego.

Zamówienia można składać w Wypożyczalni dla Dorosłych (książki) lub Czytelni (czasopisma) pod numerami telefonów:

  • (77) 418 26 12
  • (77) 418 20 34

 

Szkolenia komputerowe

Czytelnia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku prowadzi warsztaty komputerowe „Internet – okno na świat”. Warsztaty przeznaczone są dla grup seniorów, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności pracy z komputerem lub nauczyć się podstaw obsługi komputera i Internetu.

W ramach warsztatów odbywają się następujące cykle szkoleniowe:

  1. „ABC podstaw komputera i Internetu”,
  2. „Bezpieczeństwo w sieci dla każdego”,
  3. „ABC podstaw edytora tekstu Word”,
  4. „ABC poczty elektronicznej”,
  5. „Podstawy cyfrowej obróbki zdjęć”.

Informacje na temat szkoleń i zapisy odbywają się bezpośrednio u pracowników Czytelni bądź telefonicznie pod numerami:

  • (77) 418 26 12
  • (77) 418 20 34

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych, niedostępnych w zbiorach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, z innych bibliotek w kraju.

Nie sprowadza się dokumentów z bibliotek zamiejscowych jeśli znajdują się one w zbiorach MiGBP w Kluczborku. Z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać wszyscy czytelnicy zapisani do jednej z placówek MiGBP w Kluczborku. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w czytelni. Czytelnik pokrywa wszelkie koszty związane z otrzymaniem tych materiałów. Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność. Czas udostępnienia zamówionej pozycji określa biblioteka wypożyczająca.

Zamówienie należy złożyć na miejscu w Czytelni biblioteki przy ul. Miarki 2, podając dokładny opis bibliograficzny książki lub czasopisma oraz swoje dane do kontaktu.

Koszt sprowadzenia jednej pozycji w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego - zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.