Szanowny Czytelniku/Użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej: adres Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, 46 – 200 Kluczbork, ul. Miarki 2 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 77 418 26 12, 77 418 20 34.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w celach:
  • udostępniania, odzyskiwania, windykacji zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia,
  • świadczenia usług informacyjnych, kulturalnych i oświatowych, statystycznych,
  • ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulaminem,
  • ochrony mienia publicznego (monitoring wizyjny).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.
 5. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 25 październikaa 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 6. Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Dane te mogą być przekazywane jedynie na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie poza teren Polski (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych ust. 3 i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, bycia zapomnianym jeśli nie posiada Pani/Pan zobowiązań wobec Biblioteki oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usunięcie danych, tym samym zaprzestanie dalszego przetwarzania, powinno odbywać się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uwzględniając potwierdzenie tożsamości tej osoby.
 12. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa, na podstawie umów powierzenia firmie obsługującej system informatyczny lub osoba, której dane dotyczą wyraziła na to pisemną zgodę.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z odrębnych przepisów, w tym przepisów archiwalnych. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy jest Pani/Pan dłużnikiem lub ciążą na Pani/Panu wobec Biblioteki zobowiązania innego rodzaju. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 32 dni.
 14. Przy zapisie do Biblioteki dzieci do lat 13 do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Polityka plików cookie

 1. W związku ze stosowaniem w Serwisie zaawansowanych mechanizmów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, wykorzystywane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • dostosowania sposobu wyświetlania treści informacyjnych.
 3. W Serwisie możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień,
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, które wymagają szczególnej interakcji z użytkownikiem (czyli np. korzystanie z konkursów rozstrzyganych metodą internetowego głosowania).