Dla dzieci przedszkolnych oraz szkół podstawowych:

„Wszystkie dzieci nasze są” - zajęcia uczące dzieci klas I-III tolerancji i otwartości na wszelkiego rodzaju „inność” wśród rówieśników. Pojawia się tu problem innego koloru skóry, otyłości, niepełnosprawności i biedy.

„Widząc kolory inaczej” - zajęcia na podstawie „Czarnej książki kolorów” uwrażliwiające na problemy niewidomych dzieci. Lekcja uczy jak osoba niewidoma postrzega kolory, otaczający świat. Podczas zajęć wykonywane są również prace plastyczne. Dla starszych grup przedszkolnych i klas I-III.

„Plotka! Nieładnie” - zajęcia dla przedszkolaków oraz młodszych klas szkoły podstawowej podejmujące problem mówienia nieprawdy o innych oraz problem brzydkich wyrazów. Zajęcia na podstawie książek „Jabłka Pana Peabody'ego” oraz „Bajkowa Drużyna”.

„Dzieci świata” - lekcja o dzieciach z różnych kontynentów i różnych kultur na podstawie książki Martyny Wojciechowskiej „Dzieciaki świata”.

edukacja regionalna:

„Biblioteka miejscem wiedzy o regionie” - Opolszczyzna: przyroda, zabytki, atrakcje turystyczne, gwara śląska.

 

Dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI): edukacja medialna:

„Od Gutenberga do Internetu” – lekcja biblioteczna poświęcona historii książki oraz współczesnemu medium informacji jakim jest Internet. Wykład + ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji w książce i Internecie.

„Jesteś ciekawy? Bez obawy!” – zapoznanie się z rodzajami encyklopedii i słowników oraz samodzielne wyszukiwanie informacji podczas ćwiczeń w grupach.

„Bezpieczne strony internetowe” – korzyści i zagrożenia płynące z Internetu.

„Czasopismo źródłem wiedzy i informacji” – celem lekcji jest nabycie podstawowych informacji o prasie, kształtowanie postawy świadomego i krytycznego użytkownika prasy oraz ukazanie mechanizmu komunikowania się poprzez prasę.

„Łamigłówki ortograficzne - zabawy i ćwiczenia z ortografią”

edukacja regionalna:

„Biblioteka miejscem wiedzy o regionie” - Opolszczyzna: przyroda, zabytki, atrakcje turystyczne, gwara śląska.

 

Dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) spotkania literackie:

„Mały Książę” - opowieść o tym, co niewidzialne - głośne czytanie połączone z warsztatami.

Magia książki „Oskar i Pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta - głośne czytanie połączone z warsztatami.

edukacja medialna:

„Lepszy internet zależy od Ciebie” - bezpieczeństwo i cyberprzemoc w Internecie.

„Jesteś ciekawy? Bez obawy!” – zapoznanie się z rodzajami encyklopedii i słowników oraz samodzielne wyszukiwanie informacji podczas ćwiczeń w grupach.

„Prasa lokalna i czasopisma jako źródło różnorodnej wiedzy” - uporządkowanie wiedzy o prasie i czasopismach, zapoznanie z elektroniczną formą czasopisma w Internecie.

„Budujemy własne środowisko do nauki” - skuteczne organizowanie procesu uczenia się i samokształcenia.

edukacja regionalna:

„Biblioteka miejscem wiedzy o regionie” - wyszukujemy informacji o mojej małej ojczyźnie (księgozbiór regionalny, bibliografia regionalna, dokumenty życia społecznego).

 

Dla uczniów szkół średnich, szczególnie klas maturalnych:

Lekcje z zakresu literatury i sztuki - elementy opisowe dzieła sztuki, np. obrazu, rzeźby; analiza i interpretacja dzieła sztuki; przekrojowa wiedza z literatury z wykorzystaniem księgozbioru czytelni.

„Budujemy własne środowisko do nauki” - skuteczne organizowanie procesu uczenia się i samokształcenia.