Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Logo Projektu
Logo Projektu

Celem programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwości systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

2020 r.

Dotacja: 21 700 zł. Zakupiono 1.117 książek i 3 audiobooki.

2019 r.

Dotacja: 23 280 zł. Zakupiono 1.144 książki i 107 audiobooków.

2018 r.

Dotacja: 22 972 zł. Zakupiono 1.271 książek.

2017 r.

Dotacja: 23 420 zł. Zakupiono 1.213 książek.