Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
 
logotyp zakup nowości

Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze (tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, synchrobooki).
Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

2023 r.

Dotacja 24 500,00 zł oraz w drugim naborze 6.685,00 zł. Zakupiono 1.318 książek.

2022 r.

Dotacja 24 500,00 zł. Zakupiono 1.097 książek.

2021 r.

Dotacja: 22 750,00 zł. Zakupiono 1.057 książek i 42 audiobooki.

 

Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Logo Projektu
Logo Projektu

Celem programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwości systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

2020 r.

Dotacja: 21 700 zł. Zakupiono 1.117 książek i 3 audiobooki.

2019 r.

Dotacja: 23 280 zł. Zakupiono 1.144 książki i 107 audiobooków.

2018 r.

Dotacja: 22 972 zł. Zakupiono 1.271 książek.

2017 r.

Dotacja: 23 420 zł. Zakupiono 1.213 książek.