Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku realizuje zakup nowości w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze (tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, synchrobooki).
Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

2023 r.

Dotacja: 24 500,00 zł oraz w drugim naborze 6.685,00 zł. Zakupiono 1.318 książek.

2022 r.

Dotacja: 24 500,00 zł. Zakupiono 1.097 książek.

2021 r.

Dotacja: 22 750,00 zł. Zakupiono 1.057 książek i 42 audiobooki.

1636041591